MÅLØYRAID

SENTERET

I demringen 27. desember 1941 brytes julefreden av et brak. I løpet av ti minutter faller 560 bomber over Måløy. De neste seks timene er det full krig på det lille fiskestedet; flybombardement, tunge gatekamper og skyting fra krigsskip.

Oppdraget var todelt

Transformasjon av jugendbygget Heradsheim fra 1915 om til et moderne historisk museum

Design av fire utstillinger som presentere historiske begivenheter slik at de gir kunnskap, engasjement  og skaper nysgjerrighet.

Utstillingene

1. Måløyraidet

2. Motstandshelten Martin Linge

3. Kompani Linge

4. Shetlandsfarten

Opdrag utført i tett samarbeid med Hanna Hilt / Helt Hilt

Inngang til utstilling om Martin Linge

Visualisering av flystyrkene som

opererte over Måløy 27.desember 1942

Grafiske arbeider er utført av Maia Rønneberg

Fra utstillingen om Kompani Linge

Shetlandsfarten

Shetlandsfarten